Saab Car Museum: Saab Festival 2024

Datumen för nästa års Saab Car Museum Festival är nu bestämda. Den 7-9 juni 2024 kommer Saab Car Museum Festival arrangeras i Trollhättan. 

Temat kommer att vara Saab 9000: 40 years of Engineering Excellence.