Ture Samuel Heia style=

Ture Samuel Heia

Leder
Pål Henning Nordberg style=

Pål Henning Nordberg

Nestleder
Vilde Antonie Sundfær style=

Vilde Antonie Sundfær

Sekretær
Kjell Gullerud style=

Kjell Gullerud

Kasserer
Lars Rune style=

Lars Rune

Styremedlem
Frode Rønningen style=

Frode Rønningen

Styremedlem
Robin Sundli style=

Robin Sundli

Styremedlem
Andreas Tønne style=

Andreas Tønne

Styremedlem